Jaktregler

Årets jaktregler

                      JAKTREGLER  Järvsö-Sörby VVO 2024

För att få deltaga i årets älgjakt skall man uppvisa statligt jaktkort, licens och jägarförsäkring senast före jaktens början till jaktledarna samt kvittera årets jaktregler

Avskjutningsregler för gemensamhetsjakten och jaktalternativ avgörs av jaktledarna och meddelas på slakteriet eller via VVO:s Meddelandebox 0720-336672 efter kl 19 (kväll innan jakt)

Vi jagar mellan 07,30 till 13,00 om inte annat anges, då skall passen vara bemannade. Vid en eventuell förlängning av jaktdagen skall alla jägare stanna kvar tills jakten är slut om inte annat meddelas via jaktradion      Kanal B/04

Du som jaktdeltagare får ej skjuta på annat än älg. Kalv skall alltid fällas före vuxet djur.
Rapportera omedelbart påskjutet djur via radion till jaktledare.

Skjut inte på älg med osäkert skottfång. Skott på långa håll är främsta orsaken till eftersök.

Kom ihåg att när du skjuter på älg som ej blivit kvar på skottplatsen skall jaktledare omedelbart kontaktas via radion. Jaktledaren i sin tur ordnar fram en godkänd eftersökshund.

Passkytt och Hundförare Skall ha neonfärgad mössa eller jacka på sig, gärna både och.

Varje deltagare skall redovisa alla avlossade skott. Använd bara jaktradion för information gällande jakten. OBS! Tänk på vad Ni säger i radion vi har många lyssnare. Anteckna alla djur du sett under jakten i älgobsen även skjutna. Redovisa dessa till älgobs ansvarig samma dag

Det är upp till varje jägare att konstatera om djuret är skjutbart enligt jaktledarnas avskjutningsregler samt informera sig om att det inte är fullt på stora djur innan man skjuter.
Om tjur med krona skjuts vid tjurförbud tillfaller den Järvsö -Sörby VVO. Skytten ansvarar för sågning och rengöring av eventuell trofé.

Du som är passkytt är skyldig att ta reda på dina passgrannars exakta position. Tänk också på var en eventuell hundförare kan befinna sig när älgen kommer.
All skottlossning sker på skyttens personliga ansvar. Tillse att du alltid har betryggande kulfång. Ladda och ta ur skotten endast vid passet. Du får under inga omständigheter som passkytt förflytta dig från passet för att komma till bättre skottläge eller som hundförare använda bil för att komma till skott på älg. Placera inte motorfordon i skotthåll från passet eller så de hindrar andra passerande fordon.

Du som hundförare är skyldig att; veta var alla pass är samt uppdatera dig vilka som för dagen är bemannade. Kunna orientera dig över VVO. Avlossa aldrig skott i närheten av någon passkytt ej heller i riktning mot någon passkytt. Informera sig om var andra hundförare befinner sig. Endast hundens förare får gå på ståndskall. Om fler än en hund skäller på samma älg, tag kontakt via radion hundförare emellan samt jaktledare om vem som skall göra ett försök till avslut. Om hundförare lämnar rutan med bilför att hämta/leta hund avbryts jakten för hundföraren tills han återkommer till sin ruta.

Avlossa aldrig ett fångskott i närheten av hundar. Koppla upp hunden eller vänta på hundföraren. Tänk på skjutriktningar och rikoschetter när hund är i närheten av älg om du skall skjuta.

Vid avvisning/avstängning gäller 5 § stadgar. Mer info se jaktledarinstruktioner.

Lycka till!!!
Jaktledarna:  Tomas  070-638 17 59      Gunnar 070-557 90 99

Besök gärna vår hemsida
www.jarvsosorbyvvo. se

Vill du följa avskjutningen! www.jaktrapport.se
Meddelandebox för jakten 0720-336672