Redovisning skottlista

Alla som löst jakträttsbevis för småvilt 2023-24 skall lämna skottlista (uppgift om nedlagt småvilt under jaktåret) före 1/4 2024.  

Observera att fällda råbockar under vårjakten 2023 ska redovisas tillsammans med övrigt småvilt på 2023-24 skottlista.

D etta innebär att redovisningsperioden för skottlistan är:

1/4 2023 till 31/3 2024.    


Skottlista skall inlämnas även om du inte nedlagt något vilt. Glöm ej att räkna med jaktgästers nedlagda vilt!


Du redovisar genom att:
Skicka ett SMS (helst) men det går även bra att skicka brev eller vykort, maila eller ringa in uppgifterna till:

Ingvar Karlsson
070-6549321


Glöm inte att ange vem som lämnat in skottlistan.

 Lämna även postadress och mobilnummer om du är ny medlem eller om uppgifterna har ändrats sedan föregående jaktår

.

Skottpremier

Räv, grävling, mård 200 kr

Mås- och kråkfåglar 10 kr

Mink 300 Genom Järvsö FVO

Om ni vill ha skottpremie visa då upp det skjutna allt eftersom ni skjutit till Bertil Olsson alt. Gert Lasshans eller till någon medlem av styrelsen . För s kabbräv räcker ett foto med datum.  Lämna kontonumret så sätts premien in på ditt konto av kassören.

OBS! Dina uppgifter över antalet nedlagda vilt kommer ej att sparas utan en sammanställning över nedlagt småvilt inom hela vvo:t kommer att göras och presenteras på jaktstämman.