Aktivitets Information

Kulstig. Näsberg

2023

Skjutdagar 2023

 5-6 Aug   Inställt 

 12-13Aug 0900-1300

Björnpass  13 Aug samling kl 1300

Välkomna till skjutning på Sörbybanan!

Skjutprov för älg

Efter överenskommelse med skjutledare eller någon ur styrelsen finns möjlighet att skjuta provet på vår skjutbana vid annat tillfälle.Om man vill skjuta provet på annan skjutbana skall skjutintyg uppvisas för jaktledarna Tomas Pallars eller Gunnar Malmquist. För jägare som ska delta under älgjaktsveckan kan intyg även uppvisas på städ dagen.