Järvsö Sörby VVO

Webbansvarig Ingvar Karlsson

m: Anja Andersson Bengtsberg`s

Kronhjort:  

Älgjakt:


Så har vi avhållit ordinarie jaktstämma för 2023. Under stämman redovisades verksamheten för 2022-23 och inriktningen för 2023-24. Protokollet återfinns under fliken Jaktstämma.
Observera att det beslutades om nya krav vid skjutprovet.


 Extra skjutdagar den 19-20 aug mellan 0900-1200

Jakttelefon 0720-336672


 Järvsö-Sörby vvo

 Bankgiro 5796-0007

 Swish 123 651 88 31

E-post info@jarvsosorbyvvo.se

Järvsö-Sörby VVOs nyheter