Järvsö Sörby VVO

Webbansvarig Ingvar Karlsson

m: Anja Andersson Bengtsberg`s

Så har vi avhållit ordinarie jaktstämma för 2023. Under stämman redovisades verksamheten för 2022-23 och inriktningen för 2023-24. Protokollet återfinns under fliken Jaktstämma.
Observera att det beslutades om nya krav vid skjutprovet.


 

Kronhjort:  
3 kronkalvar kvar på avskjutningen
Älgjakt:


Jakttelefon 0720-336672


 Järvsö-Sörby vvo

 Bankgiro 5796-0007

 Swish 123 651 88 31

E-post info@jarvsosorbyvvo.se

Järvsö-Sörby VVOs nyheter