Rovviltssamverkan

Foto: Anja Andersson Bengtsberg`s

Järvsö-Sörby viltområdesförening                          Bilaga 6

Förslag till rovdjurssamverkan inom JUA ÄSO under jaktåret 2023-2024.

Järvsö-Sörby VVO tillåter gränsövergång vid jakt på björn, varg, lo och järv för de viltvårdsområden (motsv.) som har en liknande överenskommelse.

 Förutsättningen är dock att jakten har inletts på eget jaktområde och att kontakt är tagen med någon av nedanstående kontaktpersoner innan gränsövergång sker.

Vi påminner om att Järvsö-Sörby VVO har nolltolerans mot användande av motorfordon vid jakt.

Inget dagkort behöver lösas.

Eventuellt fällt vilt tillfaller skytten.

Kontaktpersoner :

I första hand kontaktas:

Tomas Pallars                               070-638 17 59

Gunnar Malmqvist                         070-557 90 99

I andra hand kontaktas:

Lars Dahlgren                                  076-816 82 66

Konrad Eriksson                               070-221 72 05

Lars Dahlgren

Ordförande

Hästberg:

Gösta Jakobsson       070-567 37 34

Lars Lodin                   070-324 22 50

Roland Persson          070-241 88 30

Torsten Lodin             070-246 69 41

VVO att rovdjursjakt som är påbörjad på egen jaktmark får fortsätta in på Hästbergs VVO av hundgruppen under förutsättning att telefonkontakt tages med någon av undertecknade personer och dagkort löses i efterhand med 60 kr. 

Grönås:

Roger Kullman

Börje Johansson

Bernt Olsson 

Rune Strid 

070-261 04 36

070-640 74 28

070-214 04 25

073-826 71 46

070-556 08 68

Ett rovviltskort löses i efterhand på 50kr (gäller Björn,Lo,Räv,Mård).
Beslutet gäller grannlag med liknande överenskommelse.
Viltet tillfaller skytten.

Öjeberget:

Boaz Shamir                       070-577 49 42


gäller endast Björn och Lo.                          .

Jakten skall påbörjas på egen mark och kontakt tas innan jakten

fortsätter in på annans mark.

Sörby:

Tomas Pallars

Lars Dahlgren 

Konrad Eriksson 

 070-638 17 59              

 070-557 90 99

076-816 82 66

 070-221 05 72  

Vilt som omfattas av denna överenskommelse är:

- Varg

- Björn

- Lodjur

- Järv

Dessa  fyra personer är utsedda som förstaval att kontakta innan övergång sker på Sörby:s VVO:s marker. Går dessa ej att få tag på, kontaktas någon annan i styrelsen.  Inget dagkort erfodras och fällt vilt får behållas av skytten.