Styrelsen Järvsö Sörby VVO

Lars Dahlgren                Ordförande            
Tomas Pallars                Vice Ordf
Sara Malmquist             Sekreterare
Ingvar Karlsson              Kassör                     
Konrad Eriksson             Ledamot
Gunnar Malmquist          Ledamot

Suppleanter
Patrik Högström
Anders Jonsson

Revisorer
Anders Svensson
Martin Svensson
Oskar Nilsson                    Ersättare

Valberedning
Andreas Malmqvist
Christina Lasshans