Bildande av Järvsö Sörby VVO 1953

Välkommen att läsa lite nostalgi och historik

Hej !

Här kommer en kort resume om när VVO bildades!!!

Året var 1953 den 26 Augusti  Godtemplarlokalen Lörstrand.

Närvarande vid bildadet var:

Sökande Anders Olsson:
Samt herrar Anders Sörhäll, K.T. Jonsson. Alvar Andersson,Sivert Bäckström, Lars Andersson, Arne Andersson,Sigurd Jonsson, Gösta Fahlen, Fredrick Jonsson, Olle Nyman, Johan A Johansson,Konrad Olsson, Einar Olsson, Edvin Sved, Holger Hillvall, Axel Magnell samt Kurt Ellström.

Länsstyrelsen godkännde ansökan den 26/9 1953

Skjutbanan godkändes för sitt ändamål den 5/8 1960
av Järvsö Landsfiskalskontor av I. Sundvallson.

Järvsö Sörby JVO hade sitt konstituerande möte den 5/1 - 1954

Det första årsmötet ägde rum den 11/7 -54

Järvsö Sörby:s styrelse dom första 4 år var som följer Från 54 till 57

Ordförande Anders Olsson Älvsätra
Sekreterare Sigurd Jonsson Öje
Kassör Anders Olsson  Karsjö
Vice Ordf  Lars Karlsson Sörby
Vice Sekreterare Holger Hillvall Karsjö
Suppleanter  Anders Sörhäll Sörby, Fredric Jonsson Sörby Samt Holger Olsson Skästra.
Revisorer K.T. Jonsson Nybo,  Sven Schön Sörby
Rev supp. Sivert Bäckström Sörby, Alvar Andersson Sörby