Regler för att gå med hund

Jaktledarna för Järvsö – Sörby VVO                               2020-21

 

Regler för att gå med hund inom Järvsö-Sörby VVO under gemensamhetsjakt.

 

Bakgrund

Hösten 2012 fanns det 8 anmälda hundförare i vårt VVO. Dessa hundförare har under ett flertal år stått till jaktlagets förfogande, främst under älgjaktsveckan. Nu verkar intresset att gå med hund öka och vara större än behovet. Styrelsen och jaktledarna anser att någon form av reglering måste införas som ett tydligt regelverk i framtiden. Det viktigaste skälet är att jaktledarna måste kunna säkerställa säkerheten för passkyttar och hundförarekipage. I samband med införande av regelverket vill jaktledarna tydliggöra ansvaret för hundförarna att skapa så bra jakt som möjligt främst för passkyttarna.

Jaktledarnas förslag

De 8 hundförare som stod anmälda i passlistorna skall anses som ordinarie och är de som har förtur att gå med hund under älgjaktsveckan. Skulle vakans uppstå kan ersättare tillkallas om behov finns. Hundförare som ej jagar med hund under älgjaktsveckan under 2 år förlorar sin plats som ordinarie. En ordinarie hundförare har möjlighet att överlåta sin plats som ordinarie till annan person enligt samma regler som gäller vid överlåtelse av jakträttsbevis (se stadgarna § 7 b). Vid annan gemensamhetsjakt såsom september- och efterjakt skall de som vill  ges möjlighet att gå med hund. Deltagarantalet är då i regel mindre och jaktledarnas möjlighet att övervaka säkerheten är större. Om hundföraren har ingen eller liten erfarenhet av jaktområdet skall jaktledaren handleda hundföraren eller avdela en ledsagare.

Jaktledarna föreslår även att hund som deltar under gemensamhetsjakt skall vara försedd med hundpejl med GPS-funktion. Informationen från pejlen ska kunna delas med jaktledare och hundförare. Syftet med delningen av informationen är att ytterligare öka säkerheten för jägare och hundar genom att jaktledare och hundförare kan övervaka/följa alla hundar i jaktområdet. Hundpejlen ger också viktig information till jaktledaren vid eftersök. Då för att kunna reda ut spårlöpor före och efter påskjutning. Jaktledaren kan då enkelt informera övriga deltagare och kan vid behov på ett säkert sätt ställa ut förhållsskyttar för ett lyckosamt avslut.

 

 

Tomas Pallars                                           Gunnar Malmqvist

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS