Rovviltssamverkan

Foto: Anja Andersson Bengtsberg`s

Undersvik:

Thomas Bergkvist 070 628 06 86  U-vik västra
Conny Olows 070 362 89 96 U-vik västra
Olle Hans-Ers 070 540 90 94 U-vik västra
Stefan Branth  070-5584256  U-vik Östra

Dessa pesoner är utsedda kontaktmän på Undersviks VVO som ni skall kontakta vid en eventuell övergång på deras marker. Inget dagkort erfodras.


 

Hästberg:

Gösta Jakobsson       070-567 37 34

Lars Lodin                   070-324 22 50

Alf Persson                 076-134 77 14

Roland Persson          070-241 88 30

Torsten Lodin             070-246 69 41

 

VVO att rovdjursjakt som är påbörjad på egen jaktmark får fortsätta in på Hästbergs VVO av hundgruppen under förutsättning att telefonkontakt tages med någon av undertecknade personer och dagkort löses i efterhand med 60 kr. 

 

Grönås:

Roger Kullman                    070-261 04 36
Börje Johansson                  070-640 74 28
Bernt Olsson                       070-214 04 25
Anders Lövasgård              073-826 71 46
Rune Strid                           070-556 08 68

 

Ett rovviltskort löses i efterhand på 50kr (gäller Björn,Lo,Räv,Mård).
Beslutet gäller grannlag med liknande överenskommelse.
Viltet tillfaller skytten.

Öjeberget:

Boaz Shamir                       070-577 49 42

Anders Larsson                   070-679 63 68

gäller endast Björn och Lo.                          .

Jakten skall påbörjas på egen mark och kontakt tas innan jakten

fortsätter in på annans mark.

Sörby:

Tomas Pallars                      070-638 17 59              
Gunnar Malmquist             070-557 90 99
Lars Dahlgren                      076-816 82 66
Konrad Eriksson                  070-221 05 72  


Vilt som omfattas av denna överenskommelse är:
- Varg
- Björn
- Lodjur
- Järv

Dessa  fyra personer är utsedda som förstaval att kontakta innan övergång sker på Sörby:s VVO:s marker. Går dessa ej att få tag på, kontaktas någon annan i styrelsen.  Inget dagkort erfodras och fällt vilt får behållas av skytten.    

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS