Jaktregler

Årets jaktregler

Välkommen till årets älgjakt 2020 - 2021 !                   Bilaga 1.
JAKTREGLER  Järvsö-Sörby VVO

För att få deltaga i årets älgjakt skall man uppvisa statligt jaktkort, licens och jägarförsäkring senast före jaktens början till jaktledarna.

Avskjutningsregler för gemensamhetsjakten avgör jaktledarna och meddelas på slakteriet dagen innan, eller via VVO:s Meddelandebox 070-259 45 25 för att få nästa dags jaktalternativ efter
 kl. 19,00 varje kväll. Samt vid helgjakt fredagar lördagar efter kl. 19,00.

Vi jagar mellan 07,30 till 13,00 då skall passen vara bemannade eller vid en eventuell förlängning av jaktdagen då skall alla jägare stanna kvar tills jakten är slut om inte annat meddelas via jaktradion Kanal B/04

Du som jaktdeltagare får ej skjuta på annat än älg. Kalv skall fällas före vuxet.
Rapportera omedelbart skjutet djur via radion till jaktledare.

Skjut inte på älg om ni är osäker på avståndet. Skott på långa håll är närmaste vägen till eftersök.

Kom ihåg att när du skjuter på älg som ej blivit kvar på skottplatsen kontakta omedelbart jaktledare via radion, som ordnar fram en godkänd eftersökshund.

Passkytt och Hundförare Skall ha neonfärgad mössa eller jacka på sig, gärna både och.

Varje deltagare skall redovisa alla avlossade skott. Använd bara jaktradion för information gällande jakten. OBS! Tänk på vad Ni säger i radion vi har många lyssnare. Anteckna alla djur du sett under jakten i älgobsen även skjutna.

Det är upp till varje jägare att konstatera att djuret är skjutbart enligt jaktledarnas avskjutningsregler och informera sig om att det inte är fullt på stora djur innan man skjuter.
 Om tjur med krona skjuts vid tjurförbud tillfaller den Järvsö -Sörby VVO. Skytten ansvarar för sågning och rengöring av trofén.

Du som är passkytt är skyldig att ta reda på dina passgrannars exakta position. Tänk också på var en eventuell hundförare kan befinna sig när älgen kommer.
All skottlossning sker på skyttens personliga ansvar. Tillse att du alltid har betryggande kulfång. Ladda och ta ur skotten endast vid passet. Du får inga omständigheter som passkytt förflytta dig från passet för att komma till skott på älg eller som hundförare använda bil för att komma till skott på älg. Placera inte motorfordon invid passet.

Du som hundförare är skyldig att veta var alla pass är samt uppdatera dig vilka som för dagen är bemannade. Kunna orientera dig över VVO. Avlossa aldrig skott i närheten av någon passkytt ej heller i riktning mot någon passkytt. Informera sig om var andra hundförare befinner sig. Endast hundens förare får gå på ståndskall. Om fler än en hund skäller på samma älg, tag kontakt via radion hundförare emellan samt jaktledare om vem som skall göra ett försök till avslut. Om hundförare lämnar rutan med bilför att hämta/leta hund avbryts jakten för hundföraren tills han återkommer till sin ruta. OBS! Beslut från ord. Jaktstämma 28/4-19 gällande id nr på hundpejl gäller.

Avlossa aldrig ett fångskott i närheten av hundar koppla upp hunden eller vänta på hundföraren. Tänk på skjutriktningar och rikoschetter när hund är i närheten av älg om du skall skjuta.

Vid avvisning/avstängning gäller 5 § stadgar. Mer info se jaktledarinstruktioner.

Lycka till!
Jaktledarna  Tomas     070-638 17 59                                           Gunnar 0651-407 91     070-557 90 99

Besök gärna vår hemsida
www.jarvsosorbyvvo. se        Vill du följa avskjutningen! www.jaktrapport.se
Meddelandebox för jakten 070-259 45 25 OBS!!!! Nytt nummer

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS