Information om årets jakt

  Jakttider 2022-23

Jakttider för älgskötselområdet och älgförvaltningsområdet Ljusnan-Voxnan, (där JUA Älgskötselområde och Järvsö Sörby VVO ingår) är:  

  


Område 1:

Karsjöberget,Lörängsåsen,Nyboberget


Område 2: 
Valåssjön, Ol-Hansberget, Hybbelberget,Övertjärnsmyran, Simesvallen

Område 3:
Brännvinsmyran, Simessjön, Svartvallen, Hörbovallen

Frågor om när och var vi jagar kan också ställas direkt till Tomas på tfn  070-6381759 .

Tomas   070-6381759
Gunnar  070-5579099

E:Post:

gunnarmalmq@hotmail.com
E:Post: Tomas: tompa-jan@hotmail.com 


Fällavgifter, på älg.
Vuxen  450 kr / djur   
Kalv     150 kr / djur    


 

Välkommen till vår webbsida

Kassörens sida 
Här finns alla avgifter som gäller.
Älgkort inkl skjutbana 450:-
Älgkort inkl smvkort o skjutbana 650:-
Småviltsjägare betalar 250:-
Årskort smv för fastboende 2000:-
Dagkort älg 100:-
Dagkort smv 100:-
Ny älgjägare 1500:-  
Markägare betalar även upplösen med 5:- per hektar från sin arealstorlek upp till 150 hektar.

Bankgiro 5796-0007
Swish      123 651 88 31

Besluten angående avgifter återfinns i protokollet från senaste ordinarie jaktstämman.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS