Järvsö Sörby VVO Webbansvarig Lars Dahlgren
Foto: Anja Andersson Bengtsberg`s

Kronhjortsjägare
Kronhjort (handjur) avlyst. Kronkalv avlyst. En hind återstår. (Inlagt av Tomas Pallars 2022-11-09)

Information angående höstens vidare älgjakt:

Den 19 okt höll JUA ett avstämningsmöte för att besluta hur höstens älgjakt ska bedrivas. Efter allhelgonahelgen bl
ir det avlysningsjakt  på kvarvarande kalvar./Lars(infört 06 nov)

Nu finns protokollet från extra jaktstämman (älgstämman)
tillgänglig under fliken Jaktstämma/älgstämma 2022 /Lars

Jakttelefon  nytt nr

0720-336672

 

 Järvsö-Sörby vvo

 Bankgiro 5796-0007

 Swish 123 651 88 31
Järvsö-Sörby VVOs nyheter