2020-21

Älg 2021-22 Småvilt  
Inventarier 54784,00 Småviltskort a 2000:- 6000,00
Avskrivning inventarier 20%/år 10956,00 Småviltskort a 200:- 6400,00
Upplösen                     a:5:-/ha 6965,00 Dagkort        a:100:- 1100,00
Älgjaktskort                 a:450:- 13050,00    
Dagkort älg                  a:100:-      
Ny medlem 1000,00    
Sålda älghudar  680,00    
Försålt älgkött      
Frånvaro/upplös a:50:-kg/dag 491,00    
Älgdragare 3000,00    
Övriga intäckter 15208,00 Övriga intäckter 5250,00
 Summa intäkter 40394,00 Summa intäkter 18750,00
Lokalhyra slakteri   Skottpremie a 200:-  
El slakteriet    Skottpremie a 10:-  
Div Utgifter slakteriet 957,00 Hjortskötselområde  
Åter bet älgdragare      
Material   m.m. 1341,70    
Kojan 1420,50    
Areal/fallavgift JUA         2121,00 LRJ kretsen   635,00
Annonskostnad    Annonskostnad    
Viltvård 315,00 Viltvård 315,00
Utgifter skjutbana 13194,11 Utgifter skjutbana 10038,33
Rese ersättning  2500,00    
Försäkringar               2011,00 Försäkringar               907,00
VVO möten   VVO möten  
Bankavgifter               483,00 Bankavgifter 483,00
Revisorer                       Revisorer                    
Adm 2460,70 Adm 2454,75
Porto o telefon 344,90 Porto o telefon 344,90
Övrigt 587,00 Övrigt  
Summa utgifter 27735,91 Summa utgifter 15177,98
Älg Netto 12658,09 Småvilt netto 3572,02
Summa in totalt älg-smv 59144,00    
Summa ut totalt älg-smv 42913,89    
Ingående balans 31906,20    
Årets resultat 16230,11    
Utgående balans 48136,31    
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS