2020-21

Ekonomi 2021-22

 

 

Älg 2021-22 Småvilt  
Inventarier 54784,00 Småviltskort a 2000:- 6000,00
Avskrivning inventarier 20%/år 10956,00 Småviltskort a 200:- 6400,00
Upplösen                     a:5:-/ha 6965,00 Dagkort        a:100:- 1100,00
Älgjaktskort                 a:450:- 13050,00    
Dagkort älg                  a:100:-      
Ny medlem 1000,00    
Sålda älghudar  680,00    
Försålt älgkött      
Frånvaro/upplös a:50:-kg/dag 491,00    
Älgdragare 3000,00    
Övriga intäckter 15208,00 Övriga intäckter 5250,00
 Summa intäkter 40394,00 Summa intäkter 18750,00
Lokalhyra slakteri 3000,00 Skottpremie a 200:-  
El slakteriet  252,00 Skottpremie a 10:-  
Div Utgifter slakteriet 957,00 Hjortskötselområde  
Åter bet älgdragare      
Material   m.m. 1340,70    
Kojan 1420,50    
Areal/fallavgift JUA         2121,00 LRJ kretsen   635,00
Annonskostnad  550,00 Annonskostnad    
Viltvård 315,00 Viltvård 315,00
Utgifter skjutbana 13194,11 Utgifter skjutbana 10038,33
Rese ersättning  2500,00    
Försäkringar               2011,00 Försäkringar               907,00
VVO möten 1125,00 VVO möten 1125,00
Bankavgifter               483,00 Bankavgifter 483,00
Revisorer                     300,00 Revisorer                   300,00
Adm 2460,70 Adm 2454,75
Porto o telefon 344,90 Porto o telefon 344,90
Övrigt 587,00 Övrigt  
Summa utgifter 32961,91 Summa utgifter 16602,98
Älg Netto 7432,09 Småvilt netto 2147,02
Summa in totalt älg-smv 59144,00    
Summa ut totalt älg-smv 49564,89    
Ingående balans 31906,74    
Årets resultat 9579,11    
Utgående balans 41485,85    
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS