2020-21

                               

 

 
Resultat 2019-20      
Älg 2019-20 Småvilt  
Inventarier 68480,00 Småviltskort a 2000:- 2000,00
Avskrivning inventarier 20%/år -13696,00 Småviltskort a 200:- 6600,00
Upplösen                     a:5:-/ha 6300,00 Dagkort        a:100:- 2000,00
Älgjaktskort                 a:450:- 12150,00    
Dagkort älg                  a:100:- 300,00    
Ny medlem 0,00    
Sålda älghudar  1000,00    
Försålt älgkött 0,00    
Frånvaro/upplös a:50:-kg/dag 1965,00    
Älgdragare 0,00    
Övriga intäckter 500,00 Övriga intäckter  
 Summa intäkter 22215,00 Summa intäkter 10600,00
Lokalhyra slakteri 3000,00 Skottpremie a 200:-  
El slakteriet  7615 9/2-20 58,00 Skottpremie a 10:-  
Div Utgifter slakteriet 4438,00 Hjortskötselområde  
Åter bet älgdragare 1000,00    
Material   m.m. 1290,60    
Kojan 0,00    
Arealavgift JUA         1070,00 LRJ kretsen   1270,00
Fallavgifter älg     3300,00    
Annonskostnad  300,50 Annonskostnad   300,50
Trycksaker  Kartor m.m 0,00    
Hemsidekostnad       1854,50 Hemsidekostnad      1854,50
Viltvård 0,00 Viltvård 0,00
Utgifter skjutbana 0,00 Utgifter skjutbana 0,00
Rese ersättning  2500,00    
Försäkringar               1950,00 Försäkringar               889,00
Årsmöte vvo 78,65 Årsmöte vvo 78,65
Styrelsemöten 0,00 Styrelsemöten 0,00
Älgstämma 0,00    
Släpvagn 65,00    
Bankavgifter               484,50 Bankavgifter 484,50
Övrigt   Övrigt  
Revisorer                     300,00 Revisorer                   300,00
Pris skjutning 0,00    
Adm 2083,75 Adm 1399,75
Porto o telefon 450,00 Porto o telefon 450,00
  0,00    
Summa utgifter 24223,50 Summa utgifter 7026,90
Älg Netto -2008,50 Småvilt netto 3573,10
Summa in totalt älg-smv 32815,00    
Summa ut totalt älg-smv 31250,40    
Ingående balans 30341,60    
Årets resultat 1564,60    
Utgående balans 31906,20    
       
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS