2020

Järvsö-Sörby VVO                                                        2020-06-14

 

 

Verksamhetsberättelse för Järvsö-Sörby VVO jaktåret 2019-2020.

 

Medlemsantalet har under året bestått av 116 markägare/medlemmar och 55 medlemmar med upplåtelser för jakt på älg och/eller småvilt. Viltvårdsområdet består av 96 fastigheter och omfattar 5352 hektar.

 

VVO har avhållit ordinarie jaktstämma och extra jaktstämma (älgstämma).

Styrelsen har avhållit två ordinarie protokollförda sammanträden.

 

Styrelsens sammansättning:

Ordförande    Lars Dahlgren                                                                V. ordförande                                            Tomas Pallars

Kassör                                 Ingvar Karlsson                                        Sekreterare                          Stina Persson

Ledamöter     Gunnar Malmqvist                                    Konrad Eriksson

Suppleanter   Per Lagerhäll                                            Claes Johnsson

 

Under älgjakten fälldes 5 tjurar, 5 kor och 5 kalvar varav 1 tjur, 2 kor och 2 kalvar fälldes under september.

Småviltsjakt har detta jaktår bedrivits i mindre omfattning än föregående jaktår. Inlämnande av skottlistor har fungerat bra. 35 av 37 småviltjägare har lämnat in sina skottlistor.
Kronhjort och vildsvin har också börjat att dyka upp i vårt område. Vargfrågan har blivit högaktuell sedan ett stort antal vargar observerats i och runt vårt VVO.
Systemet med att anmäla jaktgäst med främst SMS har fungerat bra. Viktigt är att anmälningen görs innan jakt påbörjas.

Påminner om att vi har skaffat SWISH så nu kan de som vill välja betalningsmetod. Förhoppningsvis blir det också en förenkling vid betalning för jaktgäster.

 

Björnjakt har genomförts utan resultat.

 

Skjutträning och skjutprov för älg och björn har genomförts.

 

Styrelsen får tacka för det gångna jaktåret och ser fram mot nästa

 

 

Lars Dahlgren, ordförande.                                                                  Tomas Pallars, v.ordförande

 

 

Ingvar Karlsson, kassör                                                 Cina Persson, sekreterare

 

 

Gunnar Malmqvist, ledamot                                                                Konrad Eriksson, ledamot

 

 

Per Lagerhäll, suppleant                                                Claes Johnsson, suppleant

 

Älg

2019-20 Småvilt    
Inventarier 85600,00 Småviltskort a 2000:- 4000,00  
Avskrivning inventarier 20%/år -17120,00 Småviltskort a 200:- 8250,00  
Upplösen                     a:5:-/ha 9590,00 Dagkort        a:100:- 2400,00  
Älgjaktskort                 a:450:- 15300,00      
Dagkort älg                  a:100:- 500,00      
Ny medlem 500,00      
Sålda älghudar  2280,00      
Försålt älgkött 4500,00      
Frånvaro/upplös a:50:-kg/dag 2546,00      
Älgdragare 1000,00      
Övriga intäckter 100,00 Övriga intäckter    
 Summa intäkter 36316,00 Summa intäkter 14650,00  
Lokalhyra slakteri 3000,00 Skottpremie a 200:-    
El slakteriet  6843 4/9-19 803,00 Skottpremie a 10:-    
Div Utgifter slakteriet 10264,90 Hjortskötselområde    
Åter bet älgdragare 0,00      
Material   m.m. 1716,75      
Arealavgift JUA         1070,00 Arialavgift kretsen   635,00  
Fallavgifter älg     5250,00      
Annonskostnad  780,00 Annonskostnad   153,00  
Viltvård 286,00 Viltvård 286,00  
Utgifter skjutbana 0,00 Utgifter skjutbana 0,00  
Rese ersättning  5000,00      
Försäkringar               1882,50 Försäkringar               863,50  
Jaktmöten 1524,00 Jaktmöten 1524,00  
Övrigt 281,00 Övrigt 216,00  
Bankavgifter 495,00 Bankavgifter 495,00  
Revisorer                     300,00 Revisorer                   300,00  
Adm 2478,00 Adm 2478,00  
Summa utgifter 35131,15 Summa utgifter 6950,50  
Älg Netto 1184,85 Småvilt netto 7699,50  
Summa in totalt 50966,00      
Summa ut totalt 42081,65      
Ingående balans 21296,80      
Årets resultat 9044,80      
Utgående balans 30341,6      
         
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS